بوکان

بوکان

امنیت زیربنای پیشرفت جامعه است

مهر 1, 1402

فرماندار بوکان گفت: امنیت، پی و فنداسیون پیشرفت در هر جامعه ای است و اگر این مهم نباشد شاهد هرج و مرج گسترده در سطح جامعه خواهیم بود.

بوکان

مردم ایران اسلامی شاهد بزرگترین گشایش ها در حوزه های مختلف هستند

شهریور 12, 1402

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد بزرگ‌ترین گشایش‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها هستیم و این مهم همچنان و با جدید ادامه پیدا خواهد کرد.

×