نقده

اصحاب رسانه فرماندهان جنگ نرم هستند

آبان 30, 1402

فرمانده سپاه شهرستان نقده گفت : اصحاب رسانه فرماندهان جنگ نرم هستید، مدیریت، هدایت باورها، دیدگاه‌ها و تفکرات توسط شما انجام می‌شود .

×