برچسب زده شده با: آبتنی های مرگبار

تابستان، گرما و تراژدی آبتنی‌های مرگبار

تیر 25, 1402

خطر غرق‌شدگی در رودخانه‌ها و کانال‌ها یکی از موضوعات غم‌انگیزی است که همواره شناگران در رودخانه‌ها و کانال‌های آب را به‌شدت تهدید می‌کند که این موضوع همواره در تابستان نمود بیشتری دارد.

×