برچسب زده شده با: آتشنشانان شاهین دژ

حمله مار سمی به طبقه دوم یک منزل مسکونی

خرداد 29, 1402

در تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر وجود یک حلقه مار در منزل مسکونی، آتش‌نشانان به محل اعزام و با ابزار تخصصی اقدام به زنده‌گیری مار کرده و به وحشت ساکنین خاتمه داده شد

×