برچسب زده شده با: اجتماع بزرگ منطقه‌ای اربعین

اربعین امسال به کوری چشم دشمنان باشکوه‌تر از سال گذشته برگزار می‌شود / آمادگی مرز تمرچین برای عبور ۵۰۰ هزار زائر

مرداد 13, 1402

وزیر کشور گفت: دشمنان با همه ابزارها و ترفندها می‌خواهد اربعین حسینی را کم‌رنگ جلوه دهند؛ اما به کوری چشم دشمنان اربعین حسینی هرسال بهتر از سال گذشته برگزار می‌شود.

×