برچسب زده شده با: احد یوسفی

عضو تعلیقی شورای شهر ارومیه تبرئه شد

آبان 18, 1402

احد یوسفی عضو تعلیقی شورای شهر ارومیه با نظر مراجع قضایی امروز رفع تعلیق شد و می‌تواند دوباره به عنوان عضو شورای شهر ارومیه فعالیت کند.

×