برچسب زده شده با: ارازل اوباش

اوباش در آغوش قدرت، مردم در ناامنی

اردیبهشت 8, 1403

حضور اراذل‌واوباش، چه در دنیای واقعی با قمه و چماق در دست و چه در فضای مجازی با الفاظ رکیک و تهمت‌های ناروا، زخمی عمیق بر پیکر جامعه است. این افراد با ایجاد رعب و وحشت، امنیت روانی مردم را به مخاطره می‌اندازند و به بنیان‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه آسیب می‌زنند.

مماشات با ارازل ممنوع

اسفند 22, 1402

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان با بیان اینکه پلیس با اراذل و اوباش هیچ گونه مماشاتی ندارد، گفت: پلیس قاطعانه با هنجارشکنان و قانون گریزان برخورد .می‌کند

×