برچسب زده شده با: اراضی ملی

۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی به اجرای پروژه‌های آبخیزداری اختصاص یافت

خرداد 18, 1402

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت:هم اکنون ۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی جهت اجرای پروژه های آبخیزداری مطالعه شده و آماده داریم که در ۲۰ میلیون هکتارآن کار شده و این ظرفیت می‌تواند با فعالیت‌های بیولوژیک و بیومکانیک تکمیل شود.

×