برچسب زده شده با: اراضی کشور

مناطق آزاد باید اقتصاد محلی را تقویت کنند

اردیبهشت 29, 1402

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: برای صیانت از اراضی کشاورزی اجرای طرح آمایش سرزمینی،‌ طرح جامع و تثبیت مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی در منطقه آزاد ماکو بسیار اهمیت دارد

×