برچسب زده شده با: ارمنستان

تغییر در جغرافیای منطقه ناامن کننده و باعث بی ثباتی است

مهر 10, 1402

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار همتای ارمنستانی با اشاره به آخرین تحولات منطقه قفقاز و ضرورت تلاش همه طرف‌ها برای استقرار آرامش و امنیت در منطقه گفت: هرگونه تغییر در جغرافیای منطقه ناامن کننده و موجب بی ثباتی و تصاعد بحران است.

×