برچسب زده شده با: اصلاح الگوی کشت

مشارکت مردم کلید حل مسئله دریاچه ارومیه است

اسفند 27, 1402

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در احیای دریاچه ارومیه گفت: اصلاح الگوی کشت و بهره‌مندی از سیستم‌های نوین آبیاری دو راهبرد اساسی در نجات دریاچه ارومیه به‌شمار می‌رود.

×