برچسب زده شده با: #بوکان #شهردار #مصاحبه

شروع انقلابی تاریخی در کارهای عمرانی شهر بوکان

اردیبهشت 17, 1402

با آغاز فصل عمرانی در بسیاری از شهرهای ایران، شهرداری بوکان نیز از چند هفته گذشته، با مساعد شدن هوا پروژه های عمرانی خود را آغاز کرده که شهردار بوکان از آن به عنوان انقلابی تاریخی در حوزه عمران شهری یاد کرد.

×