برچسب زده شده با: تعیین

اعتراض کارگران به تعیین سقف حقوق

فروردین 26, 1403

نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال 1403 گفت: با توجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری به‌دنبال اجرایی شدن کامل ماده 41، خصوصاً تبصره 2 است و مزد تعیین‌شده را خلاف قانون می‌دانند.

×