برچسب زده شده با: تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است 

فروردین 7, 1403

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌‌وساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و باید با دریافت مجوز از جهاد کشاورزی صورت گیرد.

×