برچسب زده شده با: تقویت دموکراسی

رقابت برای انتصاب تکوین آیندهٔ جامعه

بهمن 16, 1402

مشارکت فعال مردم در انتخابات می‌تواند تأثیر بسزایی بر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشد و به شکل‌دهنده‌ی آینده‌ی کشور خود باشند.

×