برچسب زده شده با: تگرگ بوکان

خسارت شدید تگرگ به بوکان

خرداد 11, 1402

بارش شدید تگرگ و باران باعث ورود آب به طبقات منفی ساختمان‌های نیمه‌ساز، پارکینگ منازل مسکونی و خسارات شديد به زمین‌های کشاورزی شد.

×