برچسب زده شده با: حقوق بشر آمریکایی

جنایت‌های آمریکا در حق بشریت تبیین شود

تیر 8, 1402

 کارشناس مسائل سیاسی گفت: باید چهره واقعی آمریکا را افشا ساخت و هفته حقوق بشر آمریکایی یکی از بهترین فرصت‌ها برای تبیین و شناساندن حقوق بشر آمریکایی است.

حقوق بشر ابزاری برای تأمین منافع آمریکا است

تیر 7, 1402

امام‌جمعه میاندوآب گفت: آمریکا حقوق بشر را به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود به کار گرفته تا از این طریق بر سرنوشت ملت‌ها سلطه یافته و انواع فشارها را بر کشورهای مخالف خود تحمیل کند.

×