برچسب زده شده با: زرین خبر

حکایت اشک‌هایی که زیر سایه خورشید جاری شد

خرداد 6, 1402

میاندوآب، این روزها میزبان کاروان زیر سایه خورشید است، کاروانی که شنیدن خبر حضورش قلب‌ها را روانه مشهد کرده و عطر پرچم متبرک حرم مطهر رضوی فضای کوچه و بازار را عطرآگین.

×