برچسب زده شده با: صبحگاه مشترک

امنیت زیربنای پیشرفت جامعه است

مهر 1, 1402

فرماندار بوکان گفت: امنیت، پی و فنداسیون پیشرفت در هر جامعه ای است و اگر این مهم نباشد شاهد هرج و مرج گسترده در سطح جامعه خواهیم بود.

×