برچسب زده شده با: 11 میلیون

آب سد مهاباد 11 میلیون متر مکعب کم شده است

مرداد 27, 1402

مدیر امور آب مهاباد می گوید در حال حاضرحجم آبی که در مخزن سد مهاباد ذخیره شده است به ۸۱ میلیون مترمکعب رسیده است این مقدار در مقایسه با همان دوره سال گذشته، ۱۱ میلیون مترمکعب کمتر است.

×